LINERLE

Linerla er utbredt over hele Norge, også i bebygde områder. Her hekker den under takstein, inne i steingjerder eller i andre menneskeskapte konstruksjoner der reiret kan plasseres skjult. Parene er stedtro og kommer ganske tidlig på våren tilbake til de samme hekkeplassene år etter år. Den er en insektspesialist, men spiser også andre småkryp. Ofte ser man fuglene på bilveier der de leter etter føde. De fleste norske linerlene overvintrer i Midtøsten og Nordøst-Afrika.

Størrelse: S-M-L Kjøp den her.

DSC00096 Linerle stor

HAUKUGLE

Denne uglearten hekker over store deler av landet der fjellbjørkeskogen møter barskogen, ofte i nærheten av myrer, enger og hogstfelt. Hekkeplassene er i naturlige trehull, men også på toppen av høystubber (trær der stammen er brukket et stykke opp fra bakken). Det er derfor ikke uvanlig at den tar i bruk store fuglekasser. Føden er hovedsakelig smågnagere. Den kan være aggressiv mot mennesker når ungene har forlatt reiret. Enkelte år kan haukugla opptre invasjonspreget og dukke opp langt utenfor sitt normale utbredelsesområde.

Unisexmodell: L-XL-2XL. Kjøp den her.

DSC00171 DSC00108 Skjermbilde 2016-03-24 kl. 18.41.25

GRÅHEGRE

I Norge er gråhegren først og fremst knyttet til kysttraktene, men den hekker også enkelte steder i innlandet. De tetteste bestandene befinner seg mellom Vest-Agder og Helgelandskysten. Arten hekker i kolonier og de store kvistreirene plasseres i store trær eller på berghyller. I Sør-Norge ankommer parene hekkeplassene allerede i mars. Føden er hovedsakelig fisk, men krabber, frosk og mus inngår også i dietten. Mange gråhegrer overvintrer i kystraktene, men mesteparten av bestanden tilbringer vinteren sørover i Europa.

Størrelse M-L-XL Kjøp den her.

DSC00181 Skjermbilde 2016-03-29 kl. 09.53.59

GRÅGÅS

Hekkeplassene til grågåsa er på holmer og øyer langs hele Norskekysten og enkelte steder i innlandet, f.eks. i Drammensvassdraget nordover til Hønefoss. Bestanden har økt betydelig de siste tiårene. Reirene plasseres åpent i skjærgården eller skjult inne i f.eks. takrørvegetasjon. Allerede i slutten av mars ligger hunnene på egg i Sør-Norge. Mesteparten av de norske grågjessene overvinter i Spania, delvis også i Nederland. Småflokker overvintrer dessuten på Jæren og Lista. Det er fortsatt mye vi ikke vet om artens forflytninger, særlig under høsttrekket.

Størrelse S-M-L. Kjøp den her.

DSC00156 Skjermbilde 2016-03-29 kl. 09.55.05