GRÅGÅS

Hekkeplassene til grågåsa er på holmer og øyer langs hele Norskekysten og enkelte steder i innlandet, f.eks. i Drammensvassdraget nordover til Hønefoss. Bestanden har økt betydelig de siste tiårene. Reirene plasseres åpent i skjærgården eller skjult inne i f.eks. takrørvegetasjon. Allerede i slutten av mars ligger hunnene på egg i Sør-Norge. Mesteparten av de norske grågjessene overvinter i Spania, delvis også i Nederland. Småflokker overvintrer dessuten på Jæren og Lista. Det er fortsatt mye vi ikke vet om artens forflytninger, særlig under høsttrekket.

Størrelse S-M-L. Kjøp den her.

DSC00156 Skjermbilde 2016-03-29 kl. 09.55.05