HAUKUGLE

Denne uglearten hekker over store deler av landet der fjellbjørkeskogen møter barskogen, ofte i nærheten av myrer, enger og hogstfelt. Hekkeplassene er i naturlige trehull, men også på toppen av høystubber (trær der stammen er brukket et stykke opp fra bakken). Det er derfor ikke uvanlig at den tar i bruk store fuglekasser. Føden er hovedsakelig smågnagere. Den kan være aggressiv mot mennesker når ungene har forlatt reiret. Enkelte år kan haukugla opptre invasjonspreget og dukke opp langt utenfor sitt normale utbredelsesområde.

Unisexmodell: L-XL-2XL. Kjøp den her.

DSC00171 DSC00108 Skjermbilde 2016-03-24 kl. 18.41.25