LINERLE

Linerla er utbredt over hele Norge, også i bebygde områder. Her hekker den under takstein, inne i steingjerder eller i andre menneskeskapte konstruksjoner der reiret kan plasseres skjult. Parene er stedtro og kommer ganske tidlig på våren tilbake til de samme hekkeplassene år etter år. Den er en insektspesialist, men spiser også andre småkryp. Ofte ser man fuglene på bilveier der de leter etter føde. De fleste norske linerlene overvintrer i Midtøsten og Nordøst-Afrika.

Størrelse: S-M-L Kjøp den her.

DSC00096 Linerle stor