LINERLE

Linerla er utbredt over hele Norge, også i bebygde områder. Her hekker den under takstein, inne i steingjerder eller i andre menneskeskapte konstruksjoner der reiret kan plasseres skjult. Parene er stedtro og kommer ganske tidlig på våren tilbake til de samme hekkeplassene år etter år. Den er en insektspesialist, men spiser også andre småkryp. Ofte ser man fuglene på bilveier der de leter etter føde. De fleste norske linerlene overvintrer i Midtøsten og Nordøst-Afrika.

Størrelse: S-M-L Kjøp den her.

DSC00096 Linerle stor

GRÅGÅS

Hekkeplassene til grågåsa er på holmer og øyer langs hele Norskekysten og enkelte steder i innlandet, f.eks. i Drammensvassdraget nordover til Hønefoss. Bestanden har økt betydelig de siste tiårene. Reirene plasseres åpent i skjærgården eller skjult inne i f.eks. takrørvegetasjon. Allerede i slutten av mars ligger hunnene på egg i Sør-Norge. Mesteparten av de norske grågjessene overvinter i Spania, delvis også i Nederland. Småflokker overvintrer dessuten på Jæren og Lista. Det er fortsatt mye vi ikke vet om artens forflytninger, særlig under høsttrekket.

Størrelse S-M-L. Kjøp den her.

DSC00156 Skjermbilde 2016-03-29 kl. 09.55.05